Sweden&Norway

Annonsera via Minicards turistinformation

Vi arbetar löpande med nuvarande samt nya aktörer som söker synlighet gentemot besöksnäringen till Stockholm, Oslo samt Göteborg.

De flesta relationer vi har idag, har varit med 4-6 år i rad (läs att säsong 2020/2021 ej är inräknad i angiven tid) där vi jobbar varje vecka för att utöka och tillgodose synligheten till totalt 160 aktörer årligen.

Inför 2022:
(1) Vi arbetar med den största utökning inför "nystarten" 2022. Planerad ökning är 25% fler visningsplatser i varje stad som garanterar våra annonsörer en unik synlighet med höga plocknivåer. (2) Vår populära stadskarta 'MiniMaps' får en ny design inför 2022! Ännu ett bra sätt att synas mot ankommande besökare via Minicards.

Beställ information om Minicards idag och mottaga underlag som visar funktion, utförande samt pris i er stad.
> Fyll i samtlig information och skicka in redan idag för att mottaga (dokumenterad) hög synlighet mot låga priser!

Beställ information om Minicards

HEM  |   OM OSS   |   KORTHÅLLARE  |   REFERENSER  |   ANNONSERA  |   KONTAKT