Sweden&Norway

Digitalisering, ekoturism och det långsamma resandet

I takt med en allt mer digitaliserad värld följer även turismen trenderna. Google menar i en undersökning att 85% av turister och besökare bestämmer sig under själva resan.

Ekoturism blir vanligare och är den snabbast växande grenen av turism enligt Visit Sweden. Även det långsamma resandet så kallat 'Slow Travel" har blivit en populär trend inom turismen.

Läs mer om dessa spännande trender i vår senaste rapportering från turismnäringen som börjar med digitaliseringens effekter på turismen.

Kommentera gärna: