Sweden&Norway


Rekordartad turism i Sverige under 2016

Publicerad: 2017-02-14
Text: Jimmy Timm                                        
Bilder: Minicards   

Museibesökarna blir allt fler och tillhör en allt yngre målgrupp. Engelsmän och tyskar besöker Norrland för att få en glimt av norrskenet. Sverige och Skandinavien följer besökstrenderna för 2016 och blir en av världens mest populära resmål.

Nu är det 2017, och det här året började bra för den svenska turismnäringen. Den anrika tidningen New York Times utnämner Stockholm som en av de högst rankade på deras lista över resmål under 2016. Antalet turister som kommer för att se norrskenet och den svenska naturen växer också markant.

Men den här artikeln kommer att handla om det gångna året. 2016 präglades av fullbelagda hotell och en blomstrande turism här uppe i Norden. Speciellt på museifronten kan vi se stora ökningar i antalet besökare och turister. Dessutom verkar det ha skett en förändring hos museibesökare då landets museer attraherar en allt yngre målgrupp, rapporterar Sveriges Radio på deras hemsida.

Museibesöken i Stockholm ökar

Turismen var rekordartad bland museer enligt en undersökning från Kulturnyheterna på Sveriges Radio som har listat cirka 20 museum och hur deras besöksantal har sett ut under 2016 jämfört med 2015. Besöksstatistiken visar på en stor procentuell ökning av antalet besökare under 2016 (Se bild nedanför med de tre största ökningarna).

Grafik skapad av: Minicards Sweden & Norway

Vid närmare undersökning av besökssiffrorna som Sveriges Radio har tagit fram ser man att tre museer i Stockholm utmärker sig då deras besökssiffror har växt markant från förra året. På första plats kommer Arkitektur- och Designcentrum som har haft en procentuell ökning på besökare med hela 235 procent.

Från 299 689 besökare i 2015 till 705 861, en ökning med 406 172 personer som besökte museet under 2016. På andra plats kommer Historiska museet som hade en procentuell ökning med 187 procent vilket resulterade i en besökarskara som ökade från 134 997 besökare under 2015 till 252 823 besökare under 2016. På tredje plats kommer Livrustkammaren som gjorde en procentuellt ökning med hela 173 procent och hade 175 498 fler besökare under 2016 jämfört med 2015.

Vasamuseet gick inte oberörda av den här förändringen. Enligt nyhetssajten Travel Report slog museet rekord i antalet besökare under 2016 och gjorde en ökning med 2,2 procent från 2015. Enligt sajten är Vasamuseets besökssiffror 40 procent högre nu än för tio år sedan.

Foto: Minicards Sweden & Norway

Norrskenet lockar och övernattningarna ökar

Det är inte bara i storstäderna som turismnäringen har frodats. Även turismen i norra Sverige har expanderat rejält. Det här rapporterar Göteborgs Posten och det beror till stor del på alla engelsmän och tyskar som reser dit för att se norrskenet och den vackra orörda naturen.

Även siffror från Tillväxtverket talar för att turismen gått framåt under 2016. Statistiken från tillväxtverket visar att antalet övernattningar i Sverige från utomeuropeiska länder har ökat och Kina står för den största ökningen med 26 procent mer övernattningar jämfört med 2015.

Enligt nyligen publicerade uppgifter från Tillväxtverket och SCB i boende-och inkvarteringsstatistik kan vi se att Stockholms län toppar i de utländska övernattningarna med sina 4,7 miljoner. Därefter kommer Västra Götaland där det förekom cirka 3 miljoner övernattningar. Sedan har vi Skåne län som hade 1,4 miljoner övernattningar under 2016.

Foto: Minicards Sweden & Norway

Skåne må vara på sista plats bland de tre storstadsregionerna men det var ändå den region som växte mest av alla regioner med 6,7 procent jämfört med 2015 (beräknat på antalet gästövernattningar gjorda under 2016). Bland landets mindre regioner toppar Värmland med cirka 700 000 utländska övernattningar under 2016.

Denna summering av svensk turism under 2016 ger bara en liten bild av en bransch som växer allt snabbare. Vi på Minicards kommer göra vårt allra yttersta för att rapportera om trender och nyheter inom Skandinavisk turism.

Läs mer hur vi på Minicards jobbar för att lyfta upp verksamheter inom turismnäringen.

Källor:

Dagens Nyheter
SVT Nyheter
Sveriges Radio
Travelreport.se
Göteborgsposten
Tillväxtverket
SCB (Statistiska Centralbyrån)