Sweden&Norway

Minicards turistinformation arbetar globalt & lokalt med miljön och kompensation av Co2-avtryck. För oss är detta en självklarhet.

Miljöfokus inom produkten
Minicards är 1/6 del av ett normalt flygblad när det gäller pappersanvändning. Så mycket mindre papper används jämför med dessa reklamblad eller broschyrer.

Exempel: I jämförelse med en iPad behöver man "miljöbespara" 32-49 ark papper per dag (varje dag i veckan ink. helgdagar), alltså en tunnare bok varje dag under 3 år i sträck för att kompensera en iPad i jämförelse med pappers Co2-avtryck. En tankeställare i sig.
 
Allt papper som vi använder är FSC-papper (https://fsc.org/en/page/fsc-labels) och allt restmaterial återvinns hos Stena Recycling (www.stenarecycling.se) och blir nytt papper.
 
FSC på svenska: (se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/1-vad-r-fsc)
 
  
Lokalt:
Minicards Sverige & Norge kompenserar för Co2 -avtryck genom lokalt samarbete. Detta innebär att ni som kund kan känna er trygga på att er tjänst levererad idag/ imorgon kommer att kompenseras genom oss.

Klimatkompensera.se (www.klimatkompensera.se)
> Kompenserar ert hela deltagande inom hela ert paket (tryck av papper samt påfyllning genom distribution)
 
 
Globalt:
Green Key Certifiering (av FFE) (www.greenkey.global) > Certifiering och miljömärkning för turistbranschen för anläggningar inom logiverksamhet och konferensanläggningar.
 
Green Globe (www.greenglobe.com) > Hållbarhets certifiering för internationella resor och turism industri.


Länkar till artiklar och mer information:
1) Återvinningens klimatnytta: http://www.recycling.se/branschfragor/atervinningens-klimatnytta
2) Papper vs iPad: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.421813/ipad-inte-alls-en-miljovinst-over-papper
3) Hur mycket Co2 inom papperstillverkning: https://www.skogssverige.se/hur-mycket-co2-slapper-1-kg-papper-ut

Beställ information om Minicards

HEM  |   OM OSS   |   KORTHÅLLARE  |   REFERENSER  |   ANNONSERA  |   KONTAKT