Sweden&Norway

Annonsera via Minicards turistinformation

Vi arbetar löpande med nuvarande samt nya aktörer som söker synlighet gentemot besöksnäringen till Stockholm, Oslo samt Göteborg.

De flesta relationer vi har idag, har varit med 4-6 år i rad och vi jobbar varje vecka för att utöka och tillgodose synligheten till totalt 160 aktörer årligen.

Nytt för 2019:
(1) Vi arbetar med den största utökningen sedan starten 2012-2013. Ca. 30-40 % fler visningsplatser i varje stad garanterar våra annonsörer en unik synlighet med höga plocknivåer. (2) Nytt biljettbokningssystem som går att kombinera med sitt tryck material introduceras i Stockholm (sommaren 2019). (3) Ny service namngiven 'MiniMaps' påbörjas i Stockholm under 2019! Ännu ett bra sätt att synas mot ankommande besökare via Minicards.

Beställ information om Minicards idag och mottaga underlag som visar funktion, utförande samt pris i er stad.
> Fyll i samtlig information och skicka in redan idag för att mottaga (dokumenterad) hög synlighet mot låga priser!

Beställ information om Minicards

HEM  |   OM OSS   |   KORTHÅLLARE  |   REFERENSER  |   ANNONSERA  |   KONTAKT