Sweden&Norway

Minicards summerar sommarens turism

Publicerad: 2017-10-17
Text: Jimmy Timm
Grafik: Jimmy Timm                                        
Bild: Minicards   

Det milda sommarvädret till trots så ökar turismen till Skandinavien. Långväga satsningar för att locka turister från både Kina, indien och USA har genomförts. Antalet gästnätter på hotell och boenden ökar i både Stockholm, Göteborg och Oslo. Minicards summerar sommaren 2017 – som verkligen har varit en sommar i turismens tecken.

Ökad turism i Stockholm och Göteborg

Aktuell statistik från SCB och tillväxtverket visar på en stark framväxt av turister och besökare i Stockholm och Göteborg. Under juni månad ökade turismen med hela 7 procent i hela landet, varav vi kan se en ökning med 4 procent i Stockholm samt 3 procent i Göteborg jämfört med samma period förra året.

Långväga besök dominerar de utländska gästnätterna

Det är långväga besök som dominerar i Stockholm där utländska gästnätter ökat markant med hela 6,4 procents ökning jämfört med 2016. Det är länder som Kina, Indien och USA som ligger i topplaceringarna. Enligt ett pressmeddelande i somras från branschorganisationen Visit Sweden leder en större medelklass bland indier till fler indiska resenärer och Sverige är nu det sjätte mest populära resmålet för indiska resenärer.

Visit Sweden har under sommaren genomfört diverse satsningar för att locka fler turister från USA och Indien och den första direkta flyglinjen mellan New Delhi och Stockholm spås kunna locka ännu mer indiska turister. Visit Sweden meddelar även att det beräknas vara 50 miljoner indiska resenärer som semestrar utomlands redan år 2020. Indien är därför en väldigt intressant marknad för aktörer inom Sveriges turismindustri.

Både amerikanska och indiska turister har ökat i Stockholm under 2017.

Även i Sveriges näst största stad Göteborg ökar turismen, från januari till juni i år växte besöken med 4 procent och majoriteten av turismen i Göteborg kommer från våra grannländer Norge och Danmark. Sommaren 2017 upplevde en hissnande ökning på 51 procent fler norrmän och 50 procent fler danskar som besökte Göteborg i juni 2017.

I Göteborg dominerar grannländerna i ökning av antalet gästnätter över sommaren.

Trots färre antal utländska turister i Göteborg än i Stockholm växer ändå regionen stadigt i antalet utländska gästnätter som registreras. Enligt Tillväxtverkets senaste rapport om sommarens turism för 2017 registrerades 5,1 procents ökning i antalet utländska gästnätter i Göteborg jämfört med 2016. 

Även norsk turism ökar

Den norska turismen har även den fått erfara en märkbar ökning av turister och besökare. Bara i juli hade Norge hela 6,2 miljoner övernattningar och över hela året blir den summan cirka 20 miljoner övernattningar. Den norska turismen växer så det knakar och allt fler vill besöka landet med fjordarna och det natursköna landskapet.

Vid en närmare granskning av det senaste årets turism baserat på siffror från SSB och Innovasjon Norge kan vi se en trend där utländska hotellnätter ökar markant. Från 2016 till 2017 ökade övernattningarna från utlandet i Norge med 4 procent varav 13 procents ökning i södra Norge och Osloregionen.

Statistiken från Innovasjon Norge visar tydligt att den största mängden turister och besökare i Osloregionen kommer från Tyskland, Danmark och Nederländerna, men det är dock Kina och Japan som står för de största procentuella ökningarna jämfört med i fjol. Dessa två marknader har haft en ökning med 110 procent för Japan och 100 procent för Kina i antalet övernattningar i Osloregionen
jämfört med 2016.

Japan och Kina är de marknader som ökat mest inom den norska turismen i sommar.

Vi hjälper er att synas bland turister och besökare

Samtidigt som Visit Sweden och statistik från både Tillväxtverket och SCB vittnar om en stadig ökning av utländska turister och besökare i Stockholm är det fortfarande relativt få turister som känner till vad man kan hitta på under ett besök i Sverige och Norge.

Våra interna siffror pekar på en tydlig uppgång i användandet av vår turistinformation. Turister och besökare idag är självgående och den optimala informationen är den som levereras till hotell och boenden i respektive stad, rakt i händerna på turister och besökare.

Som synes i diagrammet nedan har alla tre anslutna städer till Minicards- Stockholm, Oslo och Göteborg erfarat en ökning av antalet plockade kort. I Stockholm plockades det hela 22,6 procent mer kort under sommaren 2017 jämfört med samma period förra året. Detta innebär cirka 25 000 kort per ansluten aktör i Minicards. Följer vi denna prognos under hela året kommer antalet plockade kort bli hela 52 000 i snitt per ansluten aktör i Stockholm. En avsevärd ökning jämfört med 2016 då samma summa låg på 42 500.

Göteborg har erfarat en ökning med 16,9 procent fler plockade kort jämfört med förra sommaren, 2016. Det här ger potential till över 18 000 kort mellan maj och september som har plockats för varje annonsör och landar på en totalsumma på över 40 000 kort i snitt per aktör om ökningen fortsätter under resterande del av 2017.

I Oslo har plockandet ökat med 18,7 procent och totalt plockades 880 000 kort från våra anslutna hotell i Oslo. Detta resulterar i närmare 22 000 plockade kort för varje ansluten aktör som är ansluten till Minicards i Oslo under sommarmånaderna 2017 och beräknas landa på genomsnittligen 45 000 plockade kort per aktör under 12 månaders deltagande i 2017.

 

Procentuell ökning av antalet plockade kort mellan 2016 och 2017 i alla tre städer.

Med dessa lovande prognoser från både nyhetsmedier, myndigheter och branschorganisationer är det en spännande bransch att vara verksam i. Möjligheterna växer för varje säsong - vilket gör det till en värdefull tillgång att satsa på turister som er framtida målgrupp vilken verksamhet ni än bedriver.

Vill ni också ta del av en växande turism? - Anslut er till Minicards turistinformation och låt Minicards guida gäster och besökare till er verksamhet i Stockholm, Göteborg eller Oslo redan idag.

Text och grafik: Jimmy Timm

Källor:
Innovasjon Norge
SVT Nyheter
SCB
SSB
Tillväxtverket
Visit Sweden