Sweden&Norway

Minicards turistinformation arbetar globalt & lokalt med miljön och kompensation av Co2-avtryck. För oss är detta en självklarhet.

Miljöhållbarhet och miljöval (vårt miljöfokus inom produkten för hållbarhet):
Om ni skall eller icke använda papper för att nå ut till era kunder, är ett beslut som er orginastion måste besluta om helt och hållet. Att göra ingenting är givetvis det mest miljövänligaste av alla val, dock behöver en verksamhet oftast intäkter för att drivas; som ibland bygger på besökare i stora antal/ gäster som köper maten man lagar etc. = Där marknadsföring är en given del av att nå sina mål, varje månad året runt.

Minicards arbetar för att vara ett utmärkt miljöval.
Er annons är ett tryckmaterial som är 1/6 del av en broschyr, utgör således ett otroligt litet Co2-avtryck även i större mängder. Där man kan nå tusentals personer för en låg Co2-påverkan/ månad, som är enkel att räkna ut (där datorer, digitala-annonser m.fl. är inlindade och beroenden i flera led av ex. Serverhallar, El, Personal m.m. och otroligt svår att få fram den verkliga Co2-påverkan, om miljö nu är i fokus.

Att se till att göra ett miljövänligt val när för verksamhetet skall välja marknadsföringskanal kan innebära svåra identifieringspunkter med långa/svåra uträkningar m.m. I vår produkt är vi säkra på att att ni finner Minicards vara ett bra miljöval genom denna information.

Exempel 1: I jämförelse med en iPad behöver man "miljöbespara" 32-49 ark papper per dag (varje dag i veckan ink. helgdagar), alltså en tunnare bok varje dag under 3 år i sträck för att kompensera en iPad i jämförelse med pappers Co2-avtryck. En tankeställare i sig, när man också räknar in hur ofta en ipad (i regel) byts ut över tid mot ny version.

Exempel 2: I en artikel beskrivs det hur Co2-avtrycket på en ko (djuret) under 1 år till 100 kg metan. 100 kg metan motsvarar ca 1000 mil som 1 bil kör på 1 år, ca 3 ton Co2.

1 ton FSC-papper = 665'000 minicards ger 800 Co2 i avtryck, där den årliga åtgången enkelt beräknat (för 2022) på ca 50'000 tryckta kort per kund; ger ca 1/13 Co2-avtryck än 1 ko eller ca 1/12 Co2-avtryck av en ipad / årligen. En tankeställare när man jämför total åtgång och nåbarheten bakom marknadskanalen Minicards.
____

Vad är FSC och hur arbetar vi med papper:
Allt papper som vi använder är FSC-papper (https://fsc.org/en/page/fsc-labels) och allt restmaterial återvinns hos Stena Recycling (www.stenarecycling.se) och blir nytt papper.
 
FSC på svenska: (se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/1-vad-r-fsc)
 
  
Lokalt:
Minicards Sverige & Norge kompenserar för Co2 -avtryck genom lokalt samarbete. Detta innebär att ni som kund kan känna er trygga på att er tjänst levererad idag/ imorgon kommer att kompenseras genom oss.

Klimatkompensera.se (www.klimatkompensera.se)
> Kompenserar ert hela deltagande inom hela ert paket (tryck av papper samt påfyllning genom distribution)
 
 
Globalt:
Green Key Certifiering (av FFE) (www.greenkey.global) > Certifiering och miljömärkning för turistbranschen för anläggningar inom logiverksamhet och konferensanläggningar.
 
Green Globe (www.greenglobe.com) > Hållbarhets certifiering för internationella resor och turism industri.


Länkar till artiklar och mer information:
1) Svenskarna är bäst i världen på pappersåtervining b.la.: https://papperskretsen.se/svenskarna-fortsatt-bland-de-basta-i-varlden-pa-pappersatervinning/
2) Återvinningens klimatnytta: http://www.recycling.se/branschfragor/atervinningens-klimatnytta
3) Papper vs iPad: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.421813/ipad-inte-alls-en-miljovinst-over-papper
4) Hur mycket Co2 inom papperstillverkning: https://www.skogssverige.se/hur-mycket-co2-slapper-1-kg-papper-ut
5) Papper är ett förnyelsebart material som i sig inte för med sig CO2-bidrag till klimatpåverkan vid förbränning (Läses på sid 15): http://www.klimatmarkningen.se/wp-content/uploads/2009/12/2009-1-forpackningar.pdf
6) Solna Stad tipsar om smartaval som ex. FSC: https://www.solna.se/sv/boende-miljo/nyheter-boende-miljo/bli-klimatsmart-tips-pa-hur-vi-minskar-bade-miljo-och-klimatbelastningen/

Beställ information om Minicards

HEM  |   OM OSS   |   KORTHÅLLARE  |   REFERENSER  |   ANNONSERA  |   KONTAKT